Hàng hoá ùn ùn thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Hàng nông sản làm thủ tục kiểm tra để thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị. Ảnh: T.C
Hàng nông sản làm thủ tục kiểm tra để thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị. Ảnh: T.C
Hàng nông sản làm thủ tục kiểm tra để thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị. Ảnh: T.C
Lên top