Hàng hóa tại các địa phương đang có dịch COVID-19 vẫn dồi dào, ổn định

Hàng hóa tại các siêu thị dồi dào phục vụ người dân đón Tết và chống dịch. Ảnh: VL
Hàng hóa tại các siêu thị dồi dào phục vụ người dân đón Tết và chống dịch. Ảnh: VL
Hàng hóa tại các siêu thị dồi dào phục vụ người dân đón Tết và chống dịch. Ảnh: VL
Lên top