Hàng hoá qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục gần 363 triệu tấn

Hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam tăng kỷ lục. Ảnh: HH
Hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam tăng kỷ lục. Ảnh: HH
Hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam tăng kỷ lục. Ảnh: HH
Lên top