Hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu Hải Dương được phép vào Hải Phòng

Hải Phòng cho phép xe vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ tỉnh Hải Dương vào thành phố. Ảnh CTV
Hải Phòng cho phép xe vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ tỉnh Hải Dương vào thành phố. Ảnh CTV
Hải Phòng cho phép xe vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu từ tỉnh Hải Dương vào thành phố. Ảnh CTV
Lên top