Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Hiện hàng hóa về chợ đầu mối TPHCM không bị "ngăn sông cấm chợ". Ảnh: Huân Cao
Hiện hàng hóa về chợ đầu mối TPHCM không bị "ngăn sông cấm chợ". Ảnh: Huân Cao
Hiện hàng hóa về chợ đầu mối TPHCM không bị "ngăn sông cấm chợ". Ảnh: Huân Cao
Lên top