Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng giả được “tuồn” vào Việt Nam tinh vi như thế nào?