Hàng chục tấn mận tam hoa đặc sản tồn đọng vì COVID-19

Người dân Mường Lống – Kỳ Sơn (Nghệ An) thu hái mận tam hoa.  Ảnh: Minh Nguyệt
Người dân Mường Lống – Kỳ Sơn (Nghệ An) thu hái mận tam hoa. Ảnh: Minh Nguyệt
Người dân Mường Lống – Kỳ Sơn (Nghệ An) thu hái mận tam hoa. Ảnh: Minh Nguyệt
Lên top