Hãng bay của ông Hạnh Nguyễn bị từ chối: Lý do có thực sự thỏa đáng?

Lên top