Hancorp làm ăn thế nào trước thềm thoái vốn của Bộ Xây dựng?

Lợi nhuận của Hancorp suy giảm mạnh kể từ 2018.
Ảnh: M.A
Lợi nhuận của Hancorp suy giảm mạnh kể từ 2018. Ảnh: M.A
Lợi nhuận của Hancorp suy giảm mạnh kể từ 2018. Ảnh: M.A
Lên top