Hạn mức tín dụng ADB cấp cho HDBank tăng trên 3 lần

Giao dịch tại chi nhánh ngân hàng HDBank. Nguồn: HDBank
Giao dịch tại chi nhánh ngân hàng HDBank. Nguồn: HDBank
Giao dịch tại chi nhánh ngân hàng HDBank. Nguồn: HDBank
Lên top