Hạn cuối nộp giấy đề nghị gia hạn tiền thuê đất là khi nào?

Trước thời điểm 31.7.2021 những người thuộc diện được gia hạn tiền thuê đất phải nộp đầy đủ giấy tờ cho cơ quan thuế phụ trách. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Trước thời điểm 31.7.2021 những người thuộc diện được gia hạn tiền thuê đất phải nộp đầy đủ giấy tờ cho cơ quan thuế phụ trách. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Trước thời điểm 31.7.2021 những người thuộc diện được gia hạn tiền thuê đất phải nộp đầy đủ giấy tờ cho cơ quan thuế phụ trách. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top