Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay