Hải quan hoả tốc “chặn” phế liệu đổ về Việt Nam

Hàng nghìn container tồn tại các cảng biển. Ảnh VTV
Hàng nghìn container tồn tại các cảng biển. Ảnh VTV