Hải quan Hải Phòng có quyền Cục trưởng mới

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Báo Hải quan.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Báo Hải quan.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Báo Hải quan.
Lên top