Hải quan cấp tỉnh, thành phố sẽ được thay thế ra sao?

Dự kiến bỏ Cục hải quan cấp tỉnh, gộp về hải quan vùng. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp. (Ảnh minh họa).
Dự kiến bỏ Cục hải quan cấp tỉnh, gộp về hải quan vùng. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp. (Ảnh minh họa).
Dự kiến bỏ Cục hải quan cấp tỉnh, gộp về hải quan vùng. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp. (Ảnh minh họa).
Lên top