Hải quan bóc mẽ vi phạm về xuất xứ của 16 doanh nghiệp

Container chứa nhiều linh kiện-phụ kiện điện thoại di động thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng ghi Made in Vietnam do Hải quan Hải Phòng phát hiện. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp.
Container chứa nhiều linh kiện-phụ kiện điện thoại di động thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng ghi Made in Vietnam do Hải quan Hải Phòng phát hiện. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp.
Container chứa nhiều linh kiện-phụ kiện điện thoại di động thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng ghi Made in Vietnam do Hải quan Hải Phòng phát hiện. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp.
Lên top