Hải quan bắt 803 vụ vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước 12,5 tỉ đồng

Tang vật ma túy giấu trong trong bưu phẩm, bưu kiện do Hải quan TPHCM bắt giữ đầu năm 2021.
Tang vật ma túy giấu trong trong bưu phẩm, bưu kiện do Hải quan TPHCM bắt giữ đầu năm 2021.
Tang vật ma túy giấu trong trong bưu phẩm, bưu kiện do Hải quan TPHCM bắt giữ đầu năm 2021.
Lên top