Hải Phòng "tươi da thắm thịt" nhờ kết quả xây dựng nông thôn mới

Huyện Kiến Thụy đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng vùng nuôi rươi xen cấy lúa chất lượng cao. Ảnh: Haiphong.gov.vn
Huyện Kiến Thụy đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng vùng nuôi rươi xen cấy lúa chất lượng cao. Ảnh: Haiphong.gov.vn
Huyện Kiến Thụy đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng vùng nuôi rươi xen cấy lúa chất lượng cao. Ảnh: Haiphong.gov.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top