Hải Phòng thắt chặt phòng dịch tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Sở Công thương Hải Phòng chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng dịch tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Ảnh: Mai Dung
Sở Công thương Hải Phòng chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng dịch tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Ảnh: Mai Dung
Sở Công thương Hải Phòng chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng dịch tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Ảnh: Mai Dung
Lên top