Hải Phòng: Khánh thành cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng

Cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) chính thức đi vào hoạt động từ 7.5 - ảnh HH
Cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng) chính thức đi vào hoạt động từ 7.5 - ảnh HH