Hải Phòng kết nối tiêu thụ thủy sản trong khi tháo dỡ giàn bè ở Cát Bà

Ban Quản lý Khu Kinh tế - UBND huyện Cát Hải - đại diện các doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Ban Quản lý Khu Kinh tế - UBND huyện Cát Hải - đại diện các doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Ban Quản lý Khu Kinh tế - UBND huyện Cát Hải - đại diện các doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top