Hải Phòng: Hơn 14ha đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên “xẻo thịt”

Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng trên đất lấn chiến do Cty 319/BQP quản lý. Ảnh: CTV
Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng trên đất lấn chiến do Cty 319/BQP quản lý. Ảnh: CTV
Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng trên đất lấn chiến do Cty 319/BQP quản lý. Ảnh: CTV
Lên top