Hải Phòng duyệt dự án tổ hợp sơ chế, chế biến nông sản hơn 400 tỉ đồng

Dự án tổ hợp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm công nghệ cao tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổng vốn đầu tư 436,9 tỉ đồng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Dự án tổ hợp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm công nghệ cao tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổng vốn đầu tư 436,9 tỉ đồng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Dự án tổ hợp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm công nghệ cao tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổng vốn đầu tư 436,9 tỉ đồng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top