Hai phiên Vn-Index giảm điểm lịch sử: Mua vào lại lo!

Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE ngày 23.3.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE ngày 23.3.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ giá trị giao dịch trên sàn HoSE ngày 23.3.2020 (nguồn: HoSE).
Lên top