Hải Phát Invest: Vỡ kế hoạch và bê bối với khách hàng

Tòa nhà The Pride của Hải Phát Invest.
Ảnh minh họa: H.M
Tòa nhà The Pride của Hải Phát Invest. Ảnh minh họa: H.M
Tòa nhà The Pride của Hải Phát Invest. Ảnh minh họa: H.M
Lên top