Hai ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ bắt tay nhau hợp tác ra sao?

Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc online nghìn tỷ (Ảnh: Báo Tiêu dùng).
Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc online nghìn tỷ (Ảnh: Báo Tiêu dùng).
Phan Sào Nam (trái) và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đường dây đánh bạc online nghìn tỷ (Ảnh: Báo Tiêu dùng).