Hai nhiệm vụ trọng tâm của tân Chủ tịch Vietnam Airlines

Ông Đặng Ngọc Hoà - Tân Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines. Ảnh: Đ.T
Ông Đặng Ngọc Hoà - Tân Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines. Ảnh: Đ.T
Ông Đặng Ngọc Hoà - Tân Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines. Ảnh: Đ.T
Lên top