Hải Dương mong được các tỉnh hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản

Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ tỉnh Hải Dương lưu thông, tiêu thụ hàng hóa và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh:haiduong.gov.vn
Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ tỉnh Hải Dương lưu thông, tiêu thụ hàng hóa và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh:haiduong.gov.vn
Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ tỉnh Hải Dương lưu thông, tiêu thụ hàng hóa và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh:haiduong.gov.vn
Lên top