Hải Dương: Cà chua, bắp cải chín rục trên đồng mong chờ giải cứu

Không thể tiêu thụ do dịch COVID-19, nông sản ở Hải Dương bị vứt bỏ đầy ruộng. Ảnh Thủy Nguyên
Không thể tiêu thụ do dịch COVID-19, nông sản ở Hải Dương bị vứt bỏ đầy ruộng. Ảnh Thủy Nguyên
Không thể tiêu thụ do dịch COVID-19, nông sản ở Hải Dương bị vứt bỏ đầy ruộng. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top