Hải Dương ban hành đề án về du lịch, đón 17 triệu lượt khách đến năm 2050

Hải Dương ban hành đề án phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương ban hành đề án phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương ban hành đề án phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top