Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai dự án FDI quy mô lớn nhắm vào Hải Phòng