Hai doanh nghiệp của ông Đỗ Minh Phú ủng hộ Đà Nẵng 4 tỉ đồng

TPBank ủng hộ 2 tỉ đồng tiếp sức cho Đà Nẵng trong cuộc chiến đẩy lùi COVID -19
TPBank ủng hộ 2 tỉ đồng tiếp sức cho Đà Nẵng trong cuộc chiến đẩy lùi COVID -19
TPBank ủng hộ 2 tỉ đồng tiếp sức cho Đà Nẵng trong cuộc chiến đẩy lùi COVID -19

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top