Hai cổ đông ngoại chiến lược liên tiếp thoái vốn khỏi ACB

Standard Chartered APR Limited và Dragon Financial Holdings Limited đang công bố bán cổ phiếu ACB. Ảnh PV
Standard Chartered APR Limited và Dragon Financial Holdings Limited đang công bố bán cổ phiếu ACB. Ảnh PV