Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Lên top