HAHALOLO - Cách người Việt tìm ra con đường sáng trong cuộc đua công nghệ

Ông Nguyễn Văn Hạ - TGĐ Mạng xã hội Hahalolo. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Văn Hạ - TGĐ Mạng xã hội Hahalolo. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Văn Hạ - TGĐ Mạng xã hội Hahalolo. Ảnh: PV
Lên top