Hagrimex nhiều lần "ăn cơm trước kẻng"

Hagrimex cho Xanh Palace thuê đất vàng Phạm Ngọc Thạch vượt 52 năm.
Ảnh: H.L.
Hagrimex cho Xanh Palace thuê đất vàng Phạm Ngọc Thạch vượt 52 năm. Ảnh: H.L.
Hagrimex cho Xanh Palace thuê đất vàng Phạm Ngọc Thạch vượt 52 năm. Ảnh: H.L.
Lên top