Hacker tấn công Thế giới di động và Con Cưng: Không loại trừ có một bên nào đó cố tình tạo ra sự cố này