Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Mỏ sắt Thạch Khê sau khi bóc đất tầng phủ rồi dừng từ năm 2011 đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Mỏ sắt Thạch Khê sau khi bóc đất tầng phủ rồi dừng từ năm 2011 đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Mỏ sắt Thạch Khê sau khi bóc đất tầng phủ rồi dừng từ năm 2011 đến nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top