Hà Tĩnh: Tiền điện tăng sốc 200 lần, kiểm tra phát hiện lí do "nổi gai ốc"

Hóa đơn tiền điện tăng bất thường và phần điện rò rỉ trên mái nhà của chị V. Ảnh: HV.
Hóa đơn tiền điện tăng bất thường và phần điện rò rỉ trên mái nhà của chị V. Ảnh: HV.
Hóa đơn tiền điện tăng bất thường và phần điện rò rỉ trên mái nhà của chị V. Ảnh: HV.
Lên top