Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Với 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hạ tầng nông thôn của Hà Tĩnh sạch đẹp, khang trang. Ảnh: KHCN
Với 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hạ tầng nông thôn của Hà Tĩnh sạch đẹp, khang trang. Ảnh: KHCN
Với 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hạ tầng nông thôn của Hà Tĩnh sạch đẹp, khang trang. Ảnh: KHCN
Lên top