Hà Tĩnh: Mới có một dự án điện mặt trời đi vào hoạt động

Hiện Hà Tĩnh mới có Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đi vào hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện Hà Tĩnh mới có Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đi vào hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện Hà Tĩnh mới có Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đi vào hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top