Hà Tĩnh: Hơn 700 hợp tác xã vi phạm, yếu kém phải giải thể

Mô hình chăn nuôi bò của một Hợp tác xã ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Mô hình chăn nuôi bò của một Hợp tác xã ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Mô hình chăn nuôi bò của một Hợp tác xã ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top