Hà Tĩnh: Dự án bò Bình Hà sau điều chỉnh quy mô liệu có khả thi?

Chuồng trại bỏ không sau thất bại tại dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh của Công ty Bình Hà. Ảnh: Trần Tuấn.
Chuồng trại bỏ không sau thất bại tại dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh của Công ty Bình Hà. Ảnh: Trần Tuấn.
Chuồng trại bỏ không sau thất bại tại dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh của Công ty Bình Hà. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top