Hà Tĩnh: “Điểm nghẽn” trong thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Nhiều mỏ đá hoạt động cầm chừng, cho dù đã đầu tư vốn để trang sắm các thiết bị máy móc hiện đại
Nhiều mỏ đá hoạt động cầm chừng, cho dù đã đầu tư vốn để trang sắm các thiết bị máy móc hiện đại
Nhiều mỏ đá hoạt động cầm chừng, cho dù đã đầu tư vốn để trang sắm các thiết bị máy móc hiện đại

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top