Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

Bưởi Phúc Trạch ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vào vụ thu hoạch. Ảnh: TT.
Bưởi Phúc Trạch ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vào vụ thu hoạch. Ảnh: TT.
Bưởi Phúc Trạch ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vào vụ thu hoạch. Ảnh: TT.
Lên top