Hà Tĩnh có 485 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối, bán điện

Một dự án điện mặt trời tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Một dự án điện mặt trời tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Một dự án điện mặt trời tại Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top