Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện gió hơn 4.600 tỉ đồng

Ảnh minh họa dự án điện gió. Ảnh: Nhật Hồ.
Ảnh minh họa dự án điện gió. Ảnh: Nhật Hồ.
Ảnh minh họa dự án điện gió. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top