Hạ tầng Đà Nẵng thiếu đồng bộ, khó tiếp cận đất đai khiến doanh nghiệp nản

Hạ tầng Đà Nẵng thiếu đồng bộ, đất đai khó tiếp cận khiến doanh nghiệp nản. Ảnh: Thuỳ Trang
Hạ tầng Đà Nẵng thiếu đồng bộ, đất đai khó tiếp cận khiến doanh nghiệp nản. Ảnh: Thuỳ Trang
Hạ tầng Đà Nẵng thiếu đồng bộ, đất đai khó tiếp cận khiến doanh nghiệp nản. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top