Hà Nội: Xử phạt cửa hàng không thiết yếu mở trước 9h, lấn chiếm vỉa hè

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử phạt các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top