Hà Nội tính toán chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết năm nay nhiều hơn năm ngoái

Hà Nội đầu tư khoảng 31.200 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết năm 2020. Ảnh: Kh.V
Hà Nội đầu tư khoảng 31.200 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết năm 2020. Ảnh: Kh.V
Hà Nội đầu tư khoảng 31.200 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết năm 2020. Ảnh: Kh.V
Lên top